સ્ત્રી સંતરત્નો અને મંત્ર

img_0539

                                 કાવ્યસંગ્રહ      મંત્ર                                 સંત સ્ત્રીઓની જીવન ઝાંખી
                    કવયિત્રીસરયૂ મહેતાપરીખ                          સ્ત્રી સંતરત્નો, ભાગીરથી મહેતા
   પ્રાપ્તિસ્થાનઃ mail@shishuvihar.org  Bhavnagar   chairman@glsbiotech.com      Vadodara

MANTRA-English/ Gujarati poems:    MANTRA-poems by Saryu Parikh        << click to read
મંત્ર – Gujarati poems:

 

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: