કર્મનો મર્મ

IMG_0457                       

કર્મનો મર્મ      

કર્મનો મર્મ   મર્મથી ધર્મ    ધર્મથી  નીતિ   હું સમજી
કર્મ અકર્મ  વિકર્મની સાથે સુકર્મની રીતિ હું સમજી

રોજ   રોજની   રટમાં જો   હું   શુધ્ધભાવ  ભરી  રાચું
કામ-કાજ    ને   ફરજ – કરજમાં,   કરી શકુ   હું સાચું

સત્-સંસારમાં    જીવી  રહીને,  સંતની   પદવી  પામું
સુખ  ચેનમાં   રહ્યા    છતાંયે,    જનકરાજ     કહેવાવું

યમનિયમના  દસ  સાધનો,   માત પિતાથી    શીખી
સમભાવ   સમતોલન   ભક્તિ,    ગુરુકૃપાથી   પામી

શ્યામની  ગીતા  દીપક  મારો,    ઘનઅંધાર    હટાવે
રામ  ને  સીતા    હાથ   ઝાલીને,  સરયૂ   પાર  ઉતારે
——————-
 
कर्म का मर्म

कर्म का मर्म,  मर्म से धर्म,  धर्मसे    नीतिको  समजे
कर्म अकर्म विकर्मके संगमे सुकर्मकी रीती आ समजे

रोज रोजकी    रटमें    भर   दे   शुध्ध   भाव सच्चाई
कामकाज  और   फर्ज-कर्जमे    आ  जाये   अच्छाई

सत   संसारमें    जीते जीते       संतकी   पदवी   पाते
सुखचैनमे   रहते    हुए   भी     जनकराज     कहेलाते

यम नियमके  दस  साधन  हम   मातपितासे  सीखें
समभाव    समतोलन     भक्ति     गुरु    कृपासे   पायें

श्यामकी   गीता    दीपक   मेरा   घन   अंधार    हटाये
राम  और  सीता  हाथ   थाम कर   सरयू  पार कराये
                           —————
ये कविता “गीता प्रवचनो–विनोबा भावे” पढ्नेके बाद–

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s