પૌત્રી ૪/૪/૨૦૦૭ granddaughter 4/4/2007

                           
                                 એવા                           
              
         અધૂરી   પૂવૅજન્મની   પ્રીત  આજે પૌત્રી બનીને આવી,
                    દિલના પ્રેમસરોવર મધ્યે  એવા કમળ  બનીને  આવી.

      બાપુ બેનાના   ચહેરા  પર મંજુલ  સ્મિત  બનીને  આવી,
                મૃદુલ  મીઠા  સ્નેહ  ઝરણમાં  સૂર  સંગીત  બનીને  આવી.

     બુલબુલ મેનાના કલરવમાં  વિધિનું  ગીત બનીને આવી,
                એવા, ઉત્સુક અધીર  અષાઢે
  શાંત  સમીર  બનીને   આવી.

Ava Maya Parikh

incomplete love of previous lives,  
   today came as a grandbaby.
  in the center of our hearts’ seagreen lovelake,
    Ava arrived as a lotus.
          

 on the faces of Bapu-Bena,
    
 arrived as a sweet smile.
 in our Mridul-gentle affectionate brook,
arrived as Sangita-harmonious music. 

 in the singing of robin and Mae-na,
     arrived as a song of destiny.
 Ava, in a season of anxiety and impatience,
       arrived as peaceful  Samir-gentlebreeze.

Ava-Mae/Samir Parikh.Sangitaaunty,Mriduluncle. 
Bapu,Dilip. Bena,Saryu 

 

 


Advertisements

1 ટીકા (+add yours?)

  1. vijayshah
    એપ્રિલ 15, 2007 @ 12:06:14

    sundar rachana

    Like

    જવાબ આપો

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s