વાસના વડલો

lastscan

વાસના

આજ  જોઉં   વિસ્તરતો  વાસનાનો  વડલો
જ્યાં વાવ્યો’તો નાજુક ને નાનોશો છોડવો

અણસમજુ   અજ્ઞાની   માળી   મેં   રોકેલા
રંગીલા  પાન   એણે     મમતાથી  પોષેલા
અજાગ્રૃત    આસ્થામાં     કૂંપળો    રે   ફૂટી
ને વિસ્તરતો વાસનાનો વડલો—

એક પાન ખરતું  ત્યાં દસ નવા   વિકસે
ઉંડા  એ  મૂળીયા  પથ્થરમાંય   વિલસે
જીવતર       અનંત       કર્મ     પડીયો
ને  વિસ્તરતો વાસનાનો વડલો—

બહુ રે  મોડું   થયુ ને   વસમો    આભાસ
જીવ   મારો     રુંધાયે    વડલાની    પાસ
ભટકું  હું!     દોડું   હું!         સંતોની   પાસ
કેમ રોકું આ વાસનાનો વડલો?—

     જ્યાં વાવ્યો’તો નાજુક   નમ  છોડવો
ત્યાં    ઘેઘૂર    આ   વાસનાનો  વડલો
————–

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s