જીવનનો હેતુ

painting by Dilip Parikh 

painting by Dilip Parikh

        જીવનનો હેતુ      

શું  મારા  લખવાથી  કવિતાને    ફેર  પડશે?
શું   મારા    જોવાથી    ફૂલોને     ફેર   પડશે?
શું   મારા    સુણવાથી    સૂરોને    ફેર  પડશે?
શું     મારી  ભક્તિથી   ભગવનને ફેર પડશે?

તોય, કોણ મને   દોરે  આ અણજાણે    આરે!
 ને     કોણ    મને   ખેંચે   છે  અંતર   અંધારે!
ને     કોણ    મને    બોલાવે     શાંતિના સૂરે!
ને     કોણ    મને    બહેકાવે   ભીની   સુગંધે!

હું     જ    એક   સૂક્ષ્મ  અંશ   પ્રકૃત્તિ    ધારાની
હું   જ  એક મુખ્ય  અણું  સર્જન    કરનારાની
મારા   આ   જીવતલમાં   સર્જકતા  ભરવાની
અમૂલ    આ    જીવનનો   રસથાળ  ધરવાની

             

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s