ચંદ્રમા

 

 

P337

ચંદ્રમા

ઊંચેરી      ટેકરી    ને      ઊંચો      આવાસ
પાછલી      પરોઢનો      નિર્મળ      ઉજાસ
આછેરી       ઊંઘમાં     મંજુલ       આભાસ
       ટહુકો    હું    સાંભળુ,   જાગ્યો     ‘બિશ્વાસ’—-

ઉમંગે    ઉઠી     આવી   હું    લેવાને    બાળ
ચકિત    બની   ચંન્દ્રમાનો  જોઈને   ઉજાળ
 નીરવ   સૌમ્ય    અંબરને   તારલાની  હાર
    મસ્તાની    ચાંદની    મોહે     મન   બહાર—-

લાગણીની       લહેરો     દિલમાં   લહેરાય
દૂર     દેશ     દેવા     સંદેશ     ઉડી     જાય
પ્રિયત્તમ!    આ   ચાંદની   ને   મીઠેરો  ચાંદ
      અર્પે     છે    મધુરી    અમ  જીવનની    યાદ—-

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: