અપેક્ષા-એક ડગલું આગળ

અપેક્ષા-એક ડગલું આગળ 

અપેક્ષા  સુશીલા  સુમતિ   સંતોષ,
 ચાર    સાહેલીમાં   એક   મતદોષ.
 આગવી  અપેક્ષાની  જીદ  હરદમ,
   આગળ  એ ચાલે,  ગર્વીલા  કદમ.

 સુમતિ સુશીલાનો સીધો  સહકાર,
 સુખી સંતોષીનો   મીઠો   આચાર.
 આશા ત્યાં આવી ને લાવી વિચાર,
     “ક્યાં છે મેં ઈચ્છેલું, છે કંઈ દરકાર?”

  સર્વે આપ્યું રે જતન, કાળજીની  કોર,
  પણ, નાનીશી નખલીમાં અટક્યો છે દોર.
  સુજ્ઞા  સંતોષીનું  ચાલ્યું   ના   જોર,
    મતલબી  અપેક્ષા  દોડી   છે  મોર.

સુમતિ  ને  સુશીલા   ઝાલે  રે  હાથ,
    સંતોષી   ચાલે    અપેક્ષાની    સાથ.    
     હસી મળી રોજ  કરે  ઈચ્છા કમજોર,    
  સરખી  સાહેલીની દોસ્તી કંઈ ઓર.
————–

1 ટીકા (+add yours?)

 1. વિશ્વદીપ બારડ
  ફેબ્રુવારી 01, 2008 @ 17:18:56

  સર્વેશું ન્યોચ્છાવર, કાળજીની કોર
  પણ નાનીશી નકલીમાં ખટક્યો છે દોર
  સુજ્ઞા સંતોષીનું ચાલ્યુ ના જોર
  મતલબી અપેક્ષા દોડી છે મૉર —

  સુંદર રીતે ભાવનાની અભિવ્યક્તિ.

  Like

  જવાબ આપો

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: