બાલ નંદન Innocence

KS

બાલ નંદન

ફૂલ  ગુલાબી ચહેરા રોજ આવે મારે બારણે
મલકે   કરચલીઓ   સજી    હેતભર્યા    તોરણે

આંખના અણસારથી   કે   હોંઠના   હિલોળથી
આવતી  ખુશાલી  મારે  આંગણ અણમોલ સી

પસરાવી   હાથ   પ્રિય   બાળકડાં     બોલથી
આવરીલે   ક્ષણમાં મિષ્ટ માસુમ કિલ્લોલથી

ચલવિચલ  દોડતા વણથંભ્યા   એ   ચરણથી
દોડ,  બાપુ, દોડ!   અનુરોધે   જીદ   વ્હાલથી

પકડે  કોણ  કોને!  ખેર, આનંદ  સૌ  અનુભવે
લઈ  લીધા દોડી આવી બાથમાં  આ શૈશવે

સ્નિગ્ધ ને  સુંવાળા     મુલાયમ     મનરંજના
બાલ  હાસ્ય  સુરખી  મૃદુ   નિર્મળ    નિરંજના

———

        Innocence

             Rosy fresh blossoms show up at my door
              
The sweet smiling faces we love and adore

                 The twinkle in their eyes,  soft and  so sure
                
A special precious pleasure, pious and so pure

                  Spreading cheery arms. “Come to me sweethearts!”
               
In a fraction of a moment encircle our hearts

          Frisky tiny feet scurry round all  around
         
” Run, Bapu, run!” The gleeful singing sound

           Who is chasing whom? A simple silly race
           
Childhood runs to us, gathers in embrace

           Sparkling shiny smiles a blissful resonance
         
Darling little ones hold divine innocence

Ava,k,usIMG_8235

 

 

  

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s