મન મારું નંદવાઈ જાય

મન મારું નંદવાઈ જાય

ભીની માટી મોલાવી કલાવી’તી સાથ,
એને ટીપી ટુપીને મલાવીતી હાથ.
સુર્ખ માટીની માટલી તપાવી’તી આગ,
ને તોય માટ નંદવાઈ જાય.

ભોમ ખેડી ખોદી ભલો રોપ્યો’તો છોડ,
વ્હાલ વેલીને કેળવીને આપ્યો મરોડ.
કર્યો સાબૂત ને સાબદો વીંઝી વંટોળ,
ને તોય છોડ કોચવાઈ જાય.

વણી વીંટીને વાટને બનાવી હતી,
કર્યા કોડિયામાં તેલ પૂરી વાળી હતી.
રે સ્થિર એવી લયથી જલાવી હતી,
ને તોય જ્યોત ઝંખવાઈ જાય.

કંઈ કેટલા પ્રહારે ઘાટીલું ઘડી,
હૈમ હૈયે નિર્લેપતાનું લીંપણ કરી.
પ્રેમભક્તિથી ભાવેણી ઓકળી કરી,
ને તોય મન નંદવાઈ જાય.

સમજ
માનુષની જાત અને હૈયાની વાત,
નથી પથ્થર કે પીડા ના થાય.
ચહું લાગણીનો ધસમસતો ધોધ,
ભલે મન મારું નંદવાઈ જાય.
——-
ઓકળી=લીંપણ ઊપર અર્ધચંદ્રાકાર ભાત. મોલાવી=મસળવી
મન કાઠું કર્યું હોય તોય માઠું લાગે. ભલે માઠું લાગે, પણ ધસમસતા ધોધ સમી લાગણીની આરજુ.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s