કળી બની કાંતા

 

કળી બની કાંતા

મારાં પારણાનું આનંદ ઝરણ,
ચમક આંખ જાણે ઊષા કિરણ,
એનાં પાયલની ઘૂઘરી રણજણ,
વારી જાઉં તેની ભોળી સમજણ.

વદન  કોમળ  કસુંબલ   રંગ,
તેનું ઓજસ ખીલ્યું અંગઅંગ.
કળી  ક્યારે બની  ગઈ કાંતા!
આજ અચરજ અચંભિત માતા.

બની કો’ના હૈયાનું અમૂલ ફૂલ!
બની કોના ગુંજનમાં મશગૂલ!
સ્વપ્નપાંખે આરૂઢ, ચાલી સુદૂર,
મૂકી  પ્યારની  મહેકતી  કસ્તુર.

આ  પ્રાંગણ  કે  હોયે  પરદેશ,
સ્નેહ સોહે જ્યમ સુરખી દિનેશ,
ઝીણી ઝાંઝરીનો મંજુલ અંદેશ,
માત ચાંપતી  સ્મરણોનો સંદેશ.
—–

નાની બાળકી યુવતિ બની, પોતાના પ્રેમ સાથે ચાલી જાય છે–તે સમયે માતાના ભાવ.

 

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: