નિમિત્તમાત્ર…સરયૂ પરીખ

નિમિત્તમાત્ર
   કર્યાં  કર્મોને     ટેરવે   ગણાવે,
   કરી  મદદોને    માનદ  મનાવે,
   તો મૂલ્ય તેનું  શૂન્ય બની જાય.

ઉપકારોની    આરતી   ઘુમાવે,
   આપ  મહોરાની  મૂરત  બેસાડે,
   તો મૂલ્ય તેનું  શૂન્ય બની જાય.

હું  હુલામણાને   હરખે  પોંખાવે,
   ને   ફરી  ફરી   ફાલકે  ચડાવે,
   તો મૂલ્ય તેનું  શૂન્ય બની જાય.

તેની  કરુણા, ને  હું એક સાધન,
   સર્વ  સેવામાં  સહજતાનું સૌજન,
    તો શૂન્ય પણ અમૂલ્ય બની જાય.

ણાં જન્મ, વંશ, અંશના સુપાત્ર,
   ભાગ્યયોગે  દેવત્વ  નિમિત્તમાત્ર,
   શુભ  કાર્ય  તે અતુલ્ય કરી જાય.
——-
Very well said. In NASA-there is a Quote displayed. “Great things are done when you do not care who gets credits!!” Love, Munibhai.

પ્રતિભાવસુ શ્રી સરયૂ પરીખ ના અનેક પ્રેરણાદાયી કાવ્યોમાનું ઉત્તમ કાવ્ય. કર્મનાં ફળની ઇચ્છા રાખતાં બધાં કર્મો ઈશ્વરને અર્પણ કરવાં તે; જગનાં બધાં કામ પરમેશ્વરનાં છે અને તે ખરો કર્તા કરાવતા છે, પણ તે કર્મ આપણને નિમિત્તમાત્ર કરીને તે કરાવે છે એવી નિરભિમાન બુદ્ધિ ભક્તિ માટે આવશ્યક, “ઘણા જન્મ, વંશ, અંશના સુપાત્ર, ભાગ્યયોગે દેવત્વ નિમિત્તમાત્ર, શુભ કાર્ય તે અતુલ્ય કરી જાય.” આટલું સમજાવાયઅપનાવાય ધન્ય ધન્ય. ______પ્રજ્ઞા વ્યાસ
——-

રંગોળી… ઈલા મહેતા

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: