સર્જક અને સમીક્ષક

અંતરંગ પ્રેરણા પીંછીથી, કલાકાર સૃષ્ટિ આલેખે,
મર્મિલા અર્થને મલાવી, શાણો કો’ સાક્ષર સુલેખે.

દૈવી કલાની કૃપાની સાથ સાધનાનું ઝીલે કહેણ,
ઊર્જિત સરવાણી સ્વીકારી નિશ્ચયથી વાળે વહેણ.

શક્તિ ભક્તિનું સંધાન કરી કર્મોમાં રહે એક ધ્યાન,
આરોહે દુર્ગમ સોપાન કરે ઉત્તમ આકાર મૂર્તિમાન.

લોકોત્તર કલ્પન નિર્માણને સમજી ઊજાળી ઉભારે,
અલગારી અર્જને કસીને જોહરી કો કિંમત બતાવે.

શબ્દોમાં ગૂંથેલા ગીતને  લયકારી દોરમાં પરોવે,
અદર્શીત અંતર તરંગના રંગોને વિલસિત બતાવે.

મૂરતના સ્મિતનું, શબ્દોના કોષનું, મૂલ્યાંકન સાચું કરાવે,
પારખું પરીક્ષક સર્જનને વિશ્લેષી રંજન રસદર્શન કરાવે.
——-

આ કાવ્ય સર્જક અને વિવેચક વિષે છે. પરંતુ શૈલાબહેનનો ભાવ પણ ગમ્યો.
સરયૂબેન,
સર્જક અને સમીક્ષક કાવ્યમાં ઈશ્વરી તત્વ અને ભક્તનુ સંધાન ખુબ જ ઉચ્ચ વિચાર અને પુરી ગહનતાથી કર્યું છે. આપની કલમને સો સો સલામ. Shaila Munshaw

 

 

Advertisements

લિંક

સ્ત્રી સંત-રત્નો, મંત્ર

સ્ત્રી સંતરત્નો અને મંત્ર

img_05391

                                 કાવ્યસંગ્રહ      મંત્ર                                 સંત સ્ત્રીઓની જીવન ઝાંખી
                    કવયિત્રીસરયૂ મહેતાપરીખ                          સ્ત્રી સંતરત્નો, ભાગીરથી મહેતા
પ્રાપ્તિસ્થાનઃmail@shishuvihar.org Bhavnagar chairman@glsbiotech.com  Vadodara

સ્ત્રી સંત-રત્નો, લેખિકાઃ ભાગીરથી મહેતા. લગભગ પચાસ અજાણી અને જાણિતી ઉમદા સ્ત્રીઓના જીવન ચરિત્રની ઝાંખી. ૩જી આવૃત્તિ, પ્રકાશકઃ શિશુવિહાર, ભાવનગર. શાળા અને સંસ્થાઓ માટે નિઃશુલ્ક ઉપલબ્ધ છે.

MANTRA-English/ Gujarati poems:     MANTRA-poems by Saryu Parikh        << click to read

મંત્ર – કાવ્યસંગ્રહ, કવયિત્રીઃ સરયૂ મહેતા-પરીખ  પ્રકાશકઃ શિશુવિહાર, ભાવનગર.

 

Happens

Happens

Bad things happen for some good reason,
Rumble and roar may bring good season.

When half sun hangs in a cradle of cloud,
The dribbling  drops give tickling pleasure.

The scolding and aversion make you stronger,
May teach you to be kind, embrace a stranger.

A push from the top, stumble in the deep,
Force you to go in a totally new direction.

It is a sign in disguise from our Creator,
A chance to explore a multitude of prospects.

A seed under dirt and man under hurt,
Sprout, germinate beyond expectation.
——–

My Books

My Books

  1. “Essence of Eve નીતરતી સાંજ” Poems and True Stories in Gujarati and English, and Dilip’s Paintings. 2011

2. “Smile in Tears આંસુમાં સ્મિત”  Poems and Stories–followed by poems, in English and   Gujarati. 2013

3. “Moist Petals” a poetic novel– fictional memoir. 2015

4. “Flutter of Wings” a poetic novel. 2017

5. “MANTRA” poems in English and Gujarati.  2017

6. “મંત્ર” કાવ્ય સંગ્રહ. 2018
———-

ચિત્ર

નિર્મળતા

 નિર્મળતા

ઝંખનાનાં તેજમાં જાગેલું પંખીડું,
મમતાનાં માળામાં ક્યારે સપડાયું!
આશા પતંગાની આસપાસ ઊડતું,
ચંચળ ચતુર એવું ચિત્ત ભોળવાયું.

સાત્વિક આનંદ ને ઉલ્લાસે આવર્યુ,
આંખોની આરતીની રોશનીમાં ઊજર્યું,
અસીમ અગોચર ને અંતર વિહારમાં,
કિરણોની કોરપર ભોળું હિલોળ્યુ.

ભૂલથી એ વાદળના સાળુમાં ખોવાયું,
ઘેરા ઘુમરાવામાં અંધારે લોભાયું
લાલચનાં પાણીમાં ભાવે ભીંજાયું
પછી, ખારા સમંદરના પટમાં પટકાયું

જ્યારે એને સાંભર્યુ કે ક્યાંથી એ આવ્યું’તું,
ચાંચ મહીં ચાંચ અમી અન્ન કેવું ભાવ્યું’તું,
નિઃસીમ આકાશે ફરી મુક્તિથી ઊડવાને,
આતમ કમાન, મનો તીર લક્ષ સંધાયું.
——

A Glimpse of Peace

IMG_0229.jpg

A Glimpse of Peace

The gentle sound of nonstop rain,
And the pink, soft smile of flowers’ pane,
Brings me in a full circle of my being …
The essential joy of life.

Just listen… O’ my mind,
the murmur of silent shore and tide.
Let your soul bird sing in an accord
with the different tunes of the world.

The palm trees try to pick into my poem
to grasp any meaning out of it.
All my senses imbibe the bliss
to experience a glimpse of peace.
——–

                                                                In Kauai, Hawaii.

The Havoc of His Heel

The Havoc of His Heel

The havoc of his heel we anxiously feel,
The unintended smacks take time to heal.

The energetic boy, his ball and his goal,
His rigorous vigor often overflows.

The thump of his ball, the crashing sound in the hall!
“Nothing is broken!” surely follows by his call.

“You be careful and kick it slow.”
“Yes, I did, but it went crisscross.”

The thunder of his ball
Shakes paintings on the wall.

Force and energy rolled into one,
The amazing might in this young one.

Things may break, we clear the mess,
But my grandson’s smile remains intact.
——–
Our ten years old soccer player, Kethan.

Previous Older Entries Next Newer Entries

%d bloggers like this: