સેવાકાર્ય

સેવાકાર્ય

અજબ વ્હાલના વહેણમાં તણાઈ,
અસીમ સ્નેહ તાર તારમાં વણાઈ.
સંગ  રમતાં, રમતાં રે  ઉમંગમાં,
ગમતા ગુલાલના  રંગમાં રંગાઈ.

પ્રથમ શિક્ષા જે તમસ તાપ ખોલે,
ગહન આરજુઓ  લહેરાતી બોલે.
સખી એવા કર્મો  કરતી આવી કે,
આજ એ અંકાઈ દિવ્યતાને મોલે.

મન સંતોષી શીતલ ઉર આનંદ,
તે  દિલ સમજે  માનવનું આક્રંદ.
સેવાકર્મો  કેરી કેડી જડી ને પછી,
નિસ્વાર્થે કરતી એ સર્વે સમર્પણ.

અંતરની ઊષ્મા, સરળ તેની રીત,
સર્વસ્વ  હોમી લખે આશાનું ગીત,
મળી ગયું લક્ષ, કરૂણા છલકાણી,
એક, પણ અનેકની સંગાથે ચાલી.
——
સેવા કાર્ય કરતાં વિશિષ્ટ વ્યક્તિઓ, જેવા કે સુધા મુર્તિ,
જેમનો, પહેલા અંતર આત્મા જાગે અને ત્યાર પછી જનસેવા કરવાનો સાચો રસ્તો મળે.

%d bloggers like this: